Puur Rots en water

In de studio worden rots en water training gegeven. Onderaan de pagina staat de geplande reeks en de leeftijd voor die reeks.
Rots en water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining ontwikkeld door Freerk Ykema.

Rots staat voor “stevig staan”, eigen keuzes maken, grenzen en wensen aangeven, een sterke lichaamstaal en je (zelf)vertrouwen ontdekken. Water staat voor contact maken, samenwerken, en innerlijke rust.

Het is een psychofysieke groepstraining of individuele training om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij jezelf te vergroten. Psychofysiek wil zeggen dat er door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen gewerkt wordt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit die vertrekpunten is er aandacht voor thema’s als veiligheid, voor jezelf opkomen, interactie met de ander en het vinden van je eigen weg.

De training creëert meer lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn waardoor je meer in verbinding komt met jezelf.

Door de training leer je :

  • beter voor zichzelf opkomen
  • beter omgaan met groepsdruk
  • weloverwogen keuzes maken
  • gemakkelijker contact leggen
  • beter positie innemen
  • vergroten van zelfvertrouwen
  • verhogen van weerbaarheid

De volgende drie punten lopen als rode draad door de training:

  1. gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (ademhaling) en concentreren (richten van de aandacht).
  2. ontwikkelen van de driehoek lichaamsbewustzijn, gevoelsbewustzijn en zelfbewustzijn
  3. zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook samen werken en samen  leven (Water). Je leert ook, afhankelijk van de situatie voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

Lessenreeks en kostprijs:

*reeks van 4 individuele lessen €220

(gezamenlijk af te spreken)

Om een weerbaarheidstraining te reserveren stuurt u een mail naar info@puurzijn.be U krijgt dan een bevestiging voor de reservatie of de mogelijkheid om op de wachtlijst te staan. Als de reservatie bevestigd is moet het bedrag gestort worden op volgend rekeningnummer: BE23731025299591 met vermelding van weerbaarheidstraining, naam en datum. Pas na het ontvangen van het bedrag is de reservatie geldig.
Bij annulatie voor 10 dagen van aanvang wordt de helft van het bedrag terug gestort. Bij annulatie na 10 dagen is er geen terugbetaling mogelijk.

Praktisch:
Draagt comfortabele kledij en dikke antislip sokken of pantoffels die niet uitvallen.